» Dzisiaj jest poniedziałek, 15 lipca 2024 roku

AKTUALNOŚCI


REWITALIZACJA


SOWA

SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA


SCHRONISKO

KONTAKT

RODO

KONTROLA ZARZĄDCZA

PRZETARGI

KONKURSY

WYSIEDLENIA

logo_bip

Wielkopolska rowerem

» Wydawnictwa
Muzeum Jarocin

Ryszard Nowak, "Ruch oporu w powiecie jarocińskim w latach 1939-1945"

Drukiem ukazała się praca magisterska historyka Ryszarda Nowaka pt. „Ruch oporu w powiecie jarocińskim w latach 1939-1945”. Autor przez wiele lat pracował jako nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym w Jarocinie.

W swej publikacji Ryszard Nowak przedstawił walkę Polaków z okupantem hitlerowskim, skupiając się na działalności takich ugrupowań jak Tajna Organizacja Wojskowa, Stronnictwo Narodowe, Dla Ciebie Polsko, Związek Walki Zbrojnej czy Stronnictwo Ludowe. Scharakteryzował też niezorganizowany ruch oporu na naszej ziemi z uwzględnieniem sabotażu, tajnego nauczania, pomocy jeńcom angielskim oraz nasłuchu radiowego. Książka powstała w dużej mierze na podstawie relacji i wspomnień bezpośrednich uczestników opisywanych wydarzeń. Wydawcą publikacji jest Muzeum Regionalne w Jarocinie.

Wydawnictwo do nabycia w muzeum w cenie 20 zł.


Muzeum Jarocin

„Księga wójtowska miasta Jarocina. Zapiski z lat 1571–1611”, wydał i opracował Norbert Delestowicz

Staraniem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ukazała się książka „Księga wójtowska miasta Jarocina. Zapiski z lat 1571–1611”. Publikacja to edycja źródłowa najstarszej zachowanej do dziś księgi miejskiej dotyczącej miasta Jarocina, która przechowywana jest w zbiorach Biblioteki PTPN. Edycja księgi wójtowskiej przynosi cenny materiał do historii miasta Jarocina i najbliższej okolicy. Zawiera 120 wpisów, z czego połowę stanowią testamenty. Dzięki publikacji w łatwy sposób można zapoznać się z panującą w mieście obyczajowością, stosunkami rodzinnymi, czy kulturą materialną (np. używane przedmioty, noszone ubrania, wystrój mieszkania).

Edycja źródłowa została zaopatrzona w indeks nazw osobowych i geograficznych, indeks rzeczowy oraz słowniczek trudniejszych terminów. Książka liczy 161 stron, oprawa miękka.

Wydawnictwo do nabycia w muzeum w cenie 15 zł.


Muzeum Jarocin

Kazimierz Matuszewski, „Z przeszłości miasta Jarocina”

Staraniem Muzeum Regionalnego w Jarocinie, po 80 latach wydano w formie reprintu książkę Kazimierza Matuszewskiego "Z przeszłości miasta Jarocina”. Pierwszy raz ukazała się ona w 1937 r. nakładem poznańskiej drukarni. Publikacja składa się z kilkunastu szkiców historycznych, będących efektem badań autora nad przeszłością Jarocina. K. Matuszewski starał się w nich, w sposób możliwie pełny, wyjaśnić niektóre zagadnienia z historii miasta, dotąd niejasne lub błędnie interpretowane. Powstało w ten sposób pełne ciekawostek, rzetelnie opracowane i poparte źródłami wydawnictwo, które uzupełniło bardzo skąpą w tamtym okresie bibliografię regionalną. Niezaprzeczalnym walorem publikacji było zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców najstarszego istniejącego wizerunku miasta Jarocina. Rysunek autorstwa Jana Rudolfa Storna z 1661 r. został odnaleziony przez K. Matuszewskiego w zbiorach Sächsische Landesbibliothek w Dreźnie i przedrukowany na kartach prezentowanej książki.

Tekst K. Matuszewskiego przedrukowany został w oryginale, bez żadnej ingerencji ze strony wydawcy, z zachowaniem pierwotnej numeracji stron oraz układu tekstu i ilustracji. Publikację wzbogacono jedynie o biogram autora i jego kilka fotografii rodzinnych pochodzących ze zbiorów jarocińskiego muzeum.

Wydawnictwo do nabycia w muzeum w cenie 28 zł.


Muzeum Jarocin

„Uwagi do kroniki kościoła katolickiego w Jarocinie spisane przez ks. W. Lewandowskiego proboszcza”

Najnowsza publikacja regionalna jest wydawnictwem źródłowym. To kronika kościelna, którą w połowie XIX w. napisał ówczesny proboszcz parafii pw. św. Marcina w Jarocinie – ks. Wojciech Lewandowski. Książka jest niezwykle cenna przede wszystkim z uwagi na bardzo bogaty zasób zawartych w niej informacji oraz ze względu na jej zakres czasowy, rozciągający się w dekadzie lat 1853-1863. Bardzo dużym walorem poznawczym kroniki są zamieszczone tu opisy ważnych wydarzeń w dziejach miasta i okolic. Ciekawe fakty dotyczą m.in. otwarcia szkoły żydowskiej, założenia bractwa strzeleckiego czy też informacje o zakładzie wodoleczniczym w Dębnie n. Wartą. Wydawnictwo adresowane jest nie tylko do historyków i regionalistów – miłośników dziejów ziemi jarocińskiej, ale także do szerokiego grona odbiorców, pragnącego poznać przeszłość naszego miasta.

Książka ma twardą oprawę, wydrukowana została na przeszło stu stronach. Wzbogacono ją aneksem w postaci fotografii. Zawiera indeks osobowy oraz nazw miejscowości.

Publikację wydało Muzeum Regionalne w Jarocinie oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego w Jarocinie.


Muzeum Jarocin

Ilona Kaczmarek, „Jarocin miastem kolejarzy”

Książka ukazuje dorobek społeczno-kulturalny jarocińskich kolejarzy na przestrzeni przeszło stu lat. Publikacja jest wydawnictwem albumowym. Zamieszczono w niej fotografie i pocztówki dokumentujące historię kolei na Ziemi Jarocińskiej od końca XIX w. do początku lat 90. XX w. Zaprezentowane zdjęcia pokazują nie tylko aktywność kulturalną i życie społeczne kolejarzy, ale także dziedzictwo materialne naszego miasta związane z funkcjonowaniem kolei. Uwzględniono tu także witaszycką wąskotorówkę. Książka zawiera 126 stron, drukowana jest na kredowym papierze. W publikacji znalazły się przede wszystkim fotografie z zasobów jarocińskiego muzeum, ale także zdjęcia pozostające w zbiorach prywatnych.

Publikację wydało Muzeum Regionalne w Jarocinie oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego w Jarocinie.

Wydawnictwo do nabycia w muzeum w cenie 30 zł.


Muzeum Jarocin

Jerzy Pietrzak, „Wykorzystać szansę wolności. Komitety Obywatelskie SOLIDARNOŚĆ i wybory 4 czerwca 1989 r. w województwie kaliskim”

Na ponad 150 stronach opisano w niej historię powstania i rozwoju lokalnych komitetów obywatelskich, prowadzonej przez nich akcji wyborczej i organizowanych wieców. W publikacji nie brak oczywiście informacji i zdjęć dotyczących Jarocina.

Autor publikacji – Jerzy Pietrzak – jest historykiem, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Założył Komitet Obywatelski „Solidarność” w Ostrowie Wielkopolskim i przewodniczył jego pracom. Zainicjował powstanie komitetów obywatelskich w kilku miastach, w tym w Jarocinie. W latach 1989 – 1991 był senatorem RP.

Publikację wydało Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2015 r. Książka w przeważającej mierze oparta została na relacjach byłych działaczy komitetów oraz materiałach znajdujących się w zbiorach archiwalnych, muzealnych i prywatnych. Nie brak w niej tematycznych ilustracji – dawnych fotografii oraz plakatów wyborczych. Publikacja opatrzona została w aneksy. Zawiera indeks osobowy. Oprawa twarda.

Nakład wyczerpany, wydawnictwo dostępne tylko w bibliotece muzealnej.


Muzeum Jarocin

David J. Prescott, Jacek Kowalski, „Lustro czasu. Historia Jarocina w komiksie”

„Lustro czasu” to licząca blisko 60 stron fabularyzowana historia Jarocina, przedstawiona w formie komiksu. Jej główni bohaterowie – Kasia i Dawid – przemieszczają się w czasie i przestrzeni za pomocą magicznych luster. Poznają dzięki temu ciekawe postaci i wydarzenia z historii naszego miasta. Autorami komiksu są jarocinianin Jacek Kowalski (absolwent socjologii i kulturoznawstwa UAM, rysownik, projektant postaci do gier komputerowych) oraz David J. Prescott (pisarz recenzji filmowych i literackich, autor scenariuszy komiksów).

Książka wydana została w 2007 roku przez Fundację 750-lecia Jarocina, z okazji jubileuszu powstania naszego miasta. W związku z szybkim wyczerpaniem nakładu i niesłabnącym zainteresowaniem czytelników, Muzeum zadecydowało o wznowieniu tej publikacji.

Wydawnictwo do nabycia w ratuszu w cenie 33-,zł.


Muzeum Jarocin

Andrzej Gogulski, „W przyjaźni z życiem. Biografia Edmunda Rogalskiego, burmistrza Jarocina w latach 1925-1939”

Wydana przez Południową Oficynę Wydawniczą książka jest pierwszym życiorysem przedwojennego włodarza naszego miasta – Edmunda Rogalskiego. Publikacja w dużej mierze oparta została na materiałach źródłowych – dawnej prasie i nieprzebadanych dotąd dokumentach archiwalnych. Na uwagę zasługują z pewnością niepublikowane wcześniej fotografie, pochodzące z prywatnych zbiorów rodzinnych burmistrza, oraz historyczne zdjęcia z zasobu Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

Książka składa się z sześciu rozdziałów, liczy przeszło 100 stron. Zawiera indeks osobowy. Obok elementów biograficznych, znaleźć w niej można także wiele cennych informacji dotyczących mieszkańców międzywojennego Jarocina.


Muzeum Jarocin

Jadwiga Podeszwa, „Pusia i Mikaduś czyli kocio-psie sprawki (również w wersji gwarowej)”

Ilustrowana, drukowana na kredowym papierze bajka dla najmłodszych, pisana równolegle w dwóch językach: codzienną, literacką polszczyzną oraz gwarą wielkopolską. Główny bohater książeczki, Mikaduś, jest małym i szczęśliwym pieskiem o łagodnym usposobieniu. Przyjaźni się z kotką o imieniu Pusia. Zwierzątka wspólnie przeżywają wiele fascynujących przygód.
Autorka książki, jarocinianka Jadwiga Podeszwa, ma już wiele publikacji na swoim koncie. W zeszłym roku wydała „Słownik gwary Ziemi Jarocińskiej”. W Jarocinie mieszka także Regina Gruchalska, która wykonała ilustracje do publikacji.
Bajka zawiera słownik gwarowy. Dołączono do niej także audiobooka (płyta CD), z której odsłuchać można gwarową część opowiadania, czytaną przez samą autorkę.
Wydawnictwo do nabycia w muzeum w cenie 20 zł.

 


Muzeum Jarocin

Róża Kąsinowska, „Pałac w Jarocinie. Dzieje rezydencji i jej właścicieli”

Jak miał wyglądać Skarbczyk po przebudowie na letnią siedzibę Radolińskich? Dlaczego Władysław Radoliński spoczywa w Neapolu, a nie w Jarocinie? Co przechowywano w pałacowym sejfie? Jakie były losy nieślubnej córki Józefiny Radolińskiej? Jak doszło do pożaru pałacu w 1917 roku? Co stało się z majątkiem Radolinów pozostawionym w pałacu po II wojnie światowej? Na te i wiele innych pytań odpowie pierwsza monografia jarocińskiej siedziby Radolińskich. Książka oparta została na nieprzebadanych wcześniej źródłach, głównie bogatej korespondencji rodzinnej, a także aktach jarocińskiego majątku. Autorką publikacji jest znana badaczka dziejów architektury rezydencjonalnej w Wielkopolsce, spod pióra której wyszły również m.in. monografie pałaców w Kórniku i Dobrzycy czy zamku w Gołuchowie. Zebranie materiału i praca nad książką trwały ponad dwa lata, a efektem jest liczące 450 stron, bogato ilustrowane wydawnictwo drukowane na kredowym papierze i w twardej oprawie, zawierające indeks nazwisk i miejscowości oraz obszerne aneksy. Zasadniczym przedmiotem historycznych rozważań są w nim dzieje jarocińskiego pałacu Radolińskich oraz skomplikowane relacje rodzinne, ale sporo uwagi poświęca autorka również dziejom miasta i jego właścicieli od końca XIII w. po czasy nam współczesne.

Nakład wyczerpany

 


Muzeum Jarocin

Jadwiga Podeszwa, „Słownik gwary Ziemi Jarocińskiej”

Publikacja zawiera bogaty zbiór ponad 1200 wyrazów gwarowych, używanych na terenie ziemi jarocińskiej. Znalazły się wśród nich słowa, którymi Wielkopolanie posługują się po dziś dzień, oraz takie, które wyszły już prawie z użycia. Wszystkie wyrazy podane są w zdaniach zapisanych tak, by jak najwierniej oddać gwarową wymowę. Obok części słownikowej niewątpliwą atrakcję stanowią napisane gwarą żarty oraz żargonowa wersja „Lokomotywy” Juliana Tuwima.
Nakład wyczerpany, wydawnictwo dostępne tylko w bibliotece muzealnej.

 


Muzeum Jarocin

Ilona Kaczmarek, „Ignacy Niedźwiedziński – ksiądz, społecznik, Honorowy Obywatel Jarocina”.

Pierwsza monografia ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego, proboszcza parafii pw. św. Marcina w Jarocinie w latach 1917 – 1941. Książka oparta została w dużej mierze na źródłach przechowywanych w archiwach kościelnych w Gnieźnie i Poznaniu oraz Archiwum Państwowym w Poznaniu. Opracowanie wzbogacone zostało fotografiami i dokumentami, obrazującymi działalność kapłana-społecznika. Wykorzystane materiały pochodzą z zasobów muzealnych i archiwalnych oraz zbiorów prywatnych.  
Wydawnictwo do nabycia w muzeum w cenie 18-, zł.

 


Muzeum Jarocin

Krzysztof Lesiakowski, Paweł Perzyna, Tomasz Toborek
JAROCIN W OBIEKTYWIE BEZPIEKI

Ponad dwustustronicowy album stanowi katalog wystawy „Jarocin w obiektywie bezpieki” przygotowanej przez IPN w Łodzi we współpracy z Muzeum Regionalnym w Jarocinie. Ekspozycja była pokazywana w 2005 r. w podcieniach jarocińskiego ratusza, a od tamtego czasu odwiedziła kilkadziesiąt miast w Polsce. W albumie opublikowane zostały zdjęcia ze zbiorów Archiwum IPN w Łodzi i Muzeum Regionalnego w Jarocinie, wykorzystano także prace niezależnego fotografa Tomasza Barasińskiego oraz zdjęcia ze zbiorów prywatnych. Publikacja pokazuje inwigilację młodzieży przez Służbę Bezpieczeństwa oraz próby wpływania przez władze na przebieg festiwali w Jarocinie w latach 80. 
Album pierwszy raz wydano pod koniec 2004 r. Nakłady dwukrotnie zostały sprzedane. Do nabycia z muzeum są egzemplarze z trzeciego wydania.
Nakład wyczerpany, wydawnictwo dostępne tylko w bibliotece muzealnej.


Muzeum Jarocin

Piotr Marchwiak
MOJE WYPRAWY HISTORYCZNE PO ZIEMI JAROCIŃSKIEJ

Książka jest zbiorem artykułów nieżyjącego już jarocińskiego historyka i regionalisty Piotra Marchwiaka. Pozostawił on po sobie bogaty dorobek w postaci setek tekstów historycznych o charakterze popularnonaukowym publikowanych przez lata w prasie lokalnej. Na Moje wyprawy historyczne po Ziemi Jarocińskiej złożyły się najciekawsze teksty zamieszczane swego czasu na łamach „Gazety Jarocińskiej”.


Muzeum Jarocin
GENERACJA

Album fotografii Michała Wasążnika z tekstem Roberta Jarosza dokumentujący rodzący się w latach 80. w Polsce ruch punkowy. Wydawnictwo zawiera również sporą porcję zdjęć z jarocińskich festiwali, które odbywały się na początku lat 80.
Nakład wyczerpany, wydawnictwo dostępne tylko w bibliotece muzealnej.

Muzeum Jarocin
NIEZALEŻNA MUZYKA ROCKOWA

Książka autorstwa Tomasza Toborka jest częścią projektu edukacyjnego IPN prowadzonego w ramach Roku Kultury Niezależnej. Wydawnictwo albumowe zawiera dziesiątki fotografii Mirosława Makowskiego, Michała Wasążnika, a także zdjęcia z archiwum IPN w Łodzi, Warszawie oraz ze zbiorów Krzysztofa Kozaka. Autor przedstawia Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie jako jedno z ważniejszych zjawisk wpisujących się w hasło "kultura niezależna", stąd w albumie znalazło się wiele fotografii z Jarocina.
Nakład wyczerpany, wydawnictwo dostępne tylko w bibliotece muzealnej.Muzeum Jarocin
JAROCIN NA DAWNYCH POCZTÓWKACH

Widokówki z lat 1897 - 1918
Autor: Eugeniusz Czarny
Jarocin 2003

Wydawnictwo w formie albumu, zawiera 205 reprodukcji pocztówek Jarocina, które ukazały się przed 1919 rokiem. Stanowi najpełniejszy przegląd dawnych widokówek miasta z bogatej, liczącej blisko 1000 eksponatów, kolekcji muzeum.

Publikacja może być swoistym przewodnikiem podczas sentymentalnego spaceru ulicami dawnego Jarocina. Wiele obiektów uwiecznionych na pocztówkach już nie istnieje, inne zostały tak gruntownie przebudowane, że trudno je dziś rozpoznać. Pocztówki pomogą uważnemu obserwatorowi dostrzec zmiany jakie zaszły w przestrzeni miejskiej w ciągu ponad 100 lat.

Album poprzedzony jest tekstem wprowadzającym w klimat miasta z przełomu XIX i XX wieku, a reprodukcje utrzymane w naturalnej kolorystyce. Do wydawnictwa dołączono plan Jarocina z 1912 r. z niemieckojęzycznymi nazwami ulic.

Nakład wyczerpany, wydawnictwo dostępne tylko w bibliotece muzealnej.

Muzeum Jarocin
POWIAT JAROCIŃSKI NA DAWNYCH POCZTÓWKACH

Widokówki sprzed 1919 roku
Autor: Eugeniusz Czarny
Jarocin 2004

Wydawnictwo stanowi kontynuację albumu z dawnymi pocztówkami Jarocina. Zawiera 240 reprodukcji pocztówek z przełomu XIX i XX wieku, prezentujących widoki dawnego powiatu jarocińskiego. W albumie znaleźć można barwne reprodukcje pocztówek z kilkudziesięciu miejscowości gmin Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Żerków i Nowe Miasto nad Wartą. Osobną część poświęcono malowniczym terenom Polskiej Szwajcarii.

Tekst wprowadzający zawiera między innymi dwujęzyczny wykaz miejscowości przedstawionych na pocztówkach oraz krótkie notatki o historii każdej z nich. Uzupełnienie stanowi reprint mapy powiatu z roku 1915.

Nakład wyczerpany, wydawnictwo dostępne tylko w bibliotece muzealnej.

Muzeum Jarocin
ZIEMIA JAROCIŃSKA NA DAWNYCH POCZTÓWKACH

Widokówki z lat 1919 - 1945
Autor: Eugeniusz Czarny
Jarocin 2006

Album jest ostatnią częścią tryptyku poświęconego dawnym widokówkom Jarocina i okolic. Zaprezentowano w nim 170 reprodukcji pocztówek z lat 1919 – 1945 obejmujących teren zwany umownie Ziemią Jarocińską. Pocztówki z tego okresu są mniej okazałe i na niższym poziomie edytorskim niż te, wydawane przed 1919 rokiem, stanowią jednak doskonałą ilustrację przemian jakie miały miejsce na Ziemi Jarocińskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego i w latach okupacji hitlerowskiej. Reprodukcje utrzymane zostały w oryginalnej kolorystyce, drukowane na kredowym papierze i w twardej oprawie. Do wydawnictwa dołączono dwa reprinty map powiatu jarocińskiego z okresu międzywojennego i z roku 1941.

Wydawnictwo do nabycia w muzeum w cenie 60,- zł.

REPRINTY DAWNYCH POCZTÓWEK JAROCINA

Oryginalną formą pamiątki z Jarocina mogą stać się reprinty pocztówek ze zbiorów Muzeum Regionalnego. Na ośmiu widokówkach z początku XX wieku pokazano rynek, główne ulice oraz kilka najciekawszych obiektów architektonicznych miasta.

Pocztówki do nabycia w muzeum w cenie 1,- zł.

Muzeum Jarocin Muzeum Jarocin Muzeum Jarocin Muzeum Jarocin
Muzeum Jarocin Muzeum Jarocin Muzeum Jarocin Muzeum Jarocin


Muzeum Jarocin
HISTORIA RODU LESZCZYCÓW Z RADOLINA RADOLIŃSKICH

Autor: STANISŁAW KARWOWSKI

Publikacja jest tłumaczeniem niemieckojęzycznego opracowania autorstwa znanego poznańskiego historyka Stanisława Karwowskiego Geschichte des Hauses Leszczyc von Radolin Radoliński, które ukazało się w 1908 roku. Jest to obszerna rozprawa poświęcona genealogii rodu Radolińskich, którego jedna z gałęzi od 1661 roku związana była z Jarocinem. Oprócz interesujących i w większości nieznanych wcześniej faktów z przeszłości rodu, niewątpliwym walorem dzieła są unikatowe ilustracje. Na kartach książki znalazły się reprodukcje portretów rodzinnych zdobiących niegdyś ściany jarocińskiego pałacu, a także jedyne zachowane fotografie wnętrz oraz dzieł sztuki i cennych dokumentów, które w większości bezpowrotnie zaginęły.

Tłumaczenie: prof. UAM Bożena Górczyńska - Przybyłowicz
315 stron
95 tablic z ilustracjami
Okładka twarda

Wydawnictwo do nabycia w muzeum w cenie 30,- zł.