» Dzisiaj jest czwartek, 20 czerwca 2024 roku

AKTUALNOŚCI


REWITALIZACJA


SOWA

SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA


SCHRONISKO

KONTAKT

RODO

KONTROLA ZARZĄDCZA

PRZETARGI

KONKURSY

logo_bip

Wielkopolska rowerem

» SOWA

SOWA

Inicjatywa „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021–2025.

Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności (SOWA) to miejsce, które promuje ideę uczenia się opartą na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu czyli eksperymentowaniu.

Projekt SOWA powstał z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. Jego celem jest popularyzowanie i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych.

W SOWIE stworzone zostały warunki do uczenia się, m.in. poprzez:

 • odkrywanie zjawisk i praw rządzących światem w toku interakcji z eksponatami, które znajdują się na wystawie

 • rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych i logicznych w Majsterni

SOWA składa się z dwóch przestrzeni: wystawienniczej i warsztatowej. Wystawa to 15 eksponatów, które dotyczą różnych dziedzin nauki. Są to m.in.: obrotowe lustra, wiszące piłki, znikający kot czy też krocząca sprężyna.

Majsternia to przestrzeń warsztatowa, w której nie ma gotowych eksponatów. Zwiedzający wybiera zestaw materiałów i samodzielnie mierzy się z zawartym w nim problemem.

=============================

Godziny otwarcia muzeum z siedzibą w Pałacu Radolińskich w Jarocinie:

poniedziałek – nieczynne

wtorek – piątek – godziny 8.00 – 16.00;

soboty, niedziele – godziny 14.00 -18.00

REZERWACJE DLA GRUP, INFORMACJE NA TEMAT WYSTAWY

tel. 739 059 895

CENNIK:

WYSTAWA - BILETY INDYWIDUALNE

bilet normalny - 15 zł
bilet ulgowy - 10 zł (dzieci do lat 7 – wstęp tylko z opiekunem)
bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny - 10 zł
bilet rodzinny - 35 zł (przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 18 roku życia (po okazaniu legitymacji szkolnej)

bilet dla posiadacza Jarocińskiej Karty Mieszkańca - zniżka 10% (nie obowiązuje w przypadku zakupu biletów grupowych)

WYSTAWA - BILETY GRUPOWE - dla grup zorganizowanych od 10 osób

bilet grupowy normalny - 10 zł/osoba

bilet grupowy ulgowy - 7 zł/osoba

WARSZTATY URODZINOWE – grupa do 10 osób, czas trwania 2 godziny – koszt 300 zł (bez wyżywienia)

OKOLICZNOŚCIOWA SESJA ZDJĘCIOWA - 123 zł

 

Ceny podawane są w kwotach brutto zawierających 8%/23% podatku VAT.

 

=============================

 

BILET ULGOWY przysługuje: 

 • uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych; studentom; osobom odbywającym studia doktoranckie; osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom; seniorom powyżej 65 roku życia


BILET BEZPŁATNY  przysługuje:

  członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),

 • honorowym obywatelom Jarocina oraz wyróżnionych tytułem honorowym Zasłużony dla Kultury Narodowej,

 • osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej lub Za opiekę nad zabytkami,

 • pracownikom muzeów i innych instytucji kultury w przypadku rezerwacji dla grup pracowniczych,

 • dziennikarzom legitymującym się odpowiednim dokumentem,

 • dzieciom do lat trzech,

 • opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 12 osób),

 • przewodnikom grup turystycznych.

=============================

ZASADY ZWIEDZANIA

1. Podstawą wejścia na sale ekspozycyjne jest posiadanie ważnego biletu wstępu

2. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych itp.

3. Muzeum nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

4. Ekspozycje należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania.

5. Zabrania się wstępu do muzeum osobom nietrzeźwym, znajdujący, się pod wpływem narkotyków oraz zachowującym się w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób i zbiorów.

6. Z muzeum wyproszone mogą zostać osoby zakłócające porządek zwiedzania oraz naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

7. Dzieci do lat siedmiu podczas zwiedzania pozostają pod opieką osób dorosłych.

8. Zabrania się wprowadzania na teren muzeum zwierząt, z wyjątkiem psa – przewodnika.

9. Na salach ekspozycyjnych obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania żywności oraz naporów.

10. W całym budynku muzeum obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

11. Podczas zwiedzania muzeum można wykonywać amatorskie fotografie, niedozwolone jest natomiast stosowanie statywów, sztucznych źródeł światła; wykonane fotografie są przeznaczone tylko do użytku prywatnego – ich dalsze kopiowani i rozpowszechniane (także w sieci) wymaga zgody dyrektora muzeum.

12. Ostatni zwiedzający mogą wejść na teren muzeum najpóźniej pół godziny przed zamknięciem ekspozycji.

13. Grupy lub osoby indywidualne chcące skorzystać z oferty zajęć i warsztatów muzealnych, są przyjmowane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

14. Nie przyjmuje się jednorazowo grup liczniejszych niż 30 osób.

15. Grupa pozostaje pod nadzorem opiekuna przez cały czas trwania zwiedzania, zajęć lub warsztatów muzealnych.

16. W trakcie zwiedzania, szczególnie w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum.

17. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

18. Wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.

19. Zakup biletu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne, nieograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie wykorzystywanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowy zwiedzających.

20. Wizerunek zwiedzających może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Muzeum w celach informacyjnych, promocji bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

21. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google dysk itp. Wizerunek zwiedzającego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla zwiedzającego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych.