» Dzisiaj jest poniedziałek, 15 lipca 2024 roku

AKTUALNOŚCI


REWITALIZACJA


SOWA

SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA


SCHRONISKO

KONTAKT

RODO

KONTROLA ZARZĄDCZA

PRZETARGI

KONKURSY

WYSIEDLENIA

logo_bip

Wielkopolska rowerem

» RewitalizacjaWielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2010, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.


Beneficjent: Muzeum Regionalne w Jarocinie 

Uczestnik: Gmina Jarocin 

Nazwa projektu: "Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo – parkowego w Jarocinie"  w ramach 

Cel projektu: zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Jarocin i regionu poprzez nadanie nowych funkcji obiektom kulturalnym zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie: pałacowi Radolińskich, amfiteatrowi oraz ruinom kościoła Św. Ducha.

Czas realizacji: lata 2016-2023

Koszt inwestycji: 17,5 mln zł, dofinansowanie ze środków WRPO: 5,8 mln zł, pozostałe środki: budżety Gminy Jarocin oraz Muzeum.

Wyremontowany pałac Radolińskich znajduje się w otoczeniu zrewitalizowanego 30-hektarowego, jednego z największych, parków  w Wielkopolsce. W jego sąsiedztwie powstał zielony amfiteatr wraz plenerową wystawą przypominającą dawny amfiteatr, miejsce związane z jarocińskimi festiwalami. Zabytkowe ruiny kościoła Św. Ducha poddano konserwacji i zaadaptowano na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych. Do pałacu przeniesiono zbiory oraz siedzibę muzeum i na części parteru zaaranżowano wystawę stałą opowiadającą o historii miasta i Ziemi Jarocińskiej. Obok wystawy historycznej, przy współpracy z Centrum Nauki Kopernik, zainstalowano wystawę edukacyjną dla dzieci i młodzieży.