» Dzisiaj jest Poniedziałek, 26 Września 2022 roku » Odwiedziło nas: osób

AKTUALNOŚCI


REWITALIZACJA


SOWA

SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA


SCHRONISKO

KONTAKT

RODO

PRZETARGI

KONKURSY

logo_bip

NEWSLETTER


email marketing zapewnia MailPlanner


Z Kontrkultury w Popkulturę

Spichlerz Polskiego Rocka

akfjar/

Snutka.pl

KALENDARZ IMPREZ MIEJSKICH

Moje Miasto miasto a w nim

MUZEUM WSPIERAJĄ

Jarocińskie Linie Autobusowe

Puławy Miasto

» Spichlerz Polskiego RockaMuzeum od lipca 2014 r. w dawnym spichlerzu zbożowym położonym w zabytkowej strefie centrum miasta prowadzi drugą filię, gdzie udostępnia zwiedzającym stałą ekspozycję muzealną poświęcona historii polskiego rocka i jarocińskich festiwali. Wystawa ma charakter multimedialny. Spichlerz posiada jedną salę wystaw czasowych. Oprócz działalności muzealnej w spichlerzu odbywają się koncerty zespołów rockowych.

SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA CZYNNY JEST:

wtorek – piątek 9.00 - 16.00
sobota - niedziela 12.00 - 18.00
w poniedziałki nieczynne
Bilety wstępu do Spichlerza: http://spichlerzpolskiegorocka.pl/bilety/


HISTORIA

Otwarcie Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie

Dnia 17 lipca 2014 r. w odrestaurowanym budynku dawnego magazynu zbożowego otwarty został Spichlerz Polskiego Rocka, w którym znalazła się stała ekspozycja poświęcona ponad czterdziestoletniej historii polskiej muzyki rockowej oraz kolejnym edycjom legendarnego jarocińskiego festiwalu rockowego. Spichlerz to nie tylko wystawa, to także miejsce koncertów, spotkań autorskich, wernisaży. Tutaj gromadzi się, przechowuje i udostępnia wszelkiego rodzaju materiały dokumentujące historię polskiej sceny rockowej. Powstanie Spichlerza stało się możliwe dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz zaangażowaniu Gminy Jarocin.


Muzeum Jarocin

Muzeum JarocinWięcej informacji


Nasze filmy w Rzymie!

Dnia 7 czerwca 2014 r. miało miejsce niecodzienne dla nas wydarzenie - w klubie Circolo degli Artisti w Rzymie odbyła się projekcja dwóch odcinków z serii filmów dokumentujących jarocińskie festiwale rockowe. Projekcja była efektem współpracy Spichlerza Polskiego Rocka z Instytutem Polskim w Rzymie z okazji 25. rocznicy obalenia komunizmu. Filmy powstały w związku z realizacją projektu ”Spichlerz Polskiego Rocka” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.


Muzeum Jarocin

Muzeum Jarocin
Płyń pod prąd

Dnia 20 lipca 2013 r. o godz. 12.30 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do jarocińskiego Kina „Echo” na premierę filmu „Płyń pod prąd”. Jest to pierwszy odcinek z cyklu filmów dokumentujących historię jarocińskich festiwali wyprodukowanych dla Spichlerza Polskiego Rocka. Seria powstaje w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.


Muzeum Jarocin
Wystawa Cześć, jestem Ada… w kinie Echo

To była niedziela 29 września 1974 r., trzeci dzień V Wielkopolskich Rytmów Młodych. Rytmy odbywały się wtedy w kinie „Echo”. Po sąsiedzku w piwnicy dawnego hotelu „Polonia” znajdowała się siedziba Amatorskiego Klubu Filmowego JAR. Członkowie JAR-u zajmowali się dokumentacją filmową i zdjęciową przebiegu WRM. – Przyszła niespodziewanie do naszego klubu. Powiedziała: „Cześć, jestem Ada…” i przywitała się z nami – wspomina Wojciech Pietrzak, wtedy osiemnastoletni miłośnik fotografii. – Bardzo bezpośrednia, bezpretensjonalna. Dla nas była prawdziwą gwiazdą zespołu Niebiesko-Czarni. Wojciech Pietrzak jeszcze tego samego dnia umówił się z Adą Rusowicz i zespołem Niebiesko-Czarni na sesję zdjęciową. – Ja chłopak dopiero co po maturze, w drżących rękach trzymałem aparat i dyrygowałem Adą… Głowa bardziej w prawo… Trochę w lewo… A ona mniej słuchała. Wystawa to efekt tamtej sesji zdjęciowej z niedzieli, 29 września 1974 r. Wieczorem Ada Rusowicz zagrała z zespołem Niebiesko-Czerni w kinie „Echo”. Wystawa została otwarta 13 października 2012 r. przez córkę Ady – Anię Rusowicz i Wojciecha Pietrzaka. Przygotowano ją w ramach promocji projektu „Spichlerz Polskiego Rocka” realizowanego przez Muzeum Regionalne w Jarocinie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.


Muzeum Jarocin

Muzeum Jarocin
Paweł Konjo Konnak w Jarocinie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z performerem, reżyserem filmowym i poetą – Pawłem Konnakiem, popularnym jako Konjo. Dziennikarz znany jest z oryginalnego poczucia humoru. Zawodowo związany z gdańską sceną artystyczną, bliski mu jest nurt punkowy. Współpracował m.in. z Krzysztofem Skibą. Spotkanie odbędzie się 22 lipca 2012 r. w Muzeum w ratuszu. Wydarzenie ma na celu promocję projektu „Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie”, który jest współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.


Muzeum Jarocin

Muzeum Jarocin
Festiwal w obiektywie Damiana Andrzejewskiego

„F/1” to tytuł wystawy, jaką od soboty 21 lipca oglądać możemy w podcieniach jarocińskiego ratusza. Jej twórcą jest Damian Andrzejewski, który na ekspozycji zaprezentował Jarocin podczas ubiegłorocznych edycji festiwalowych. Sam autor pisze o sobie: Nie ograniczam się do konkretnego gatunku fotograficznego, jednak najbardziej odpowiada mi reportaż i architektura. Choć te dwa kierunki wydają się od siebie odległe, to można je wspaniale spiąć klamrą, jaką jest fotografia podróżnicza. I to jest mój kolejny cel. Na wernisaż wystawy zapraszamy w sobotę 21 lipca o godz. 13:30. Będzie ona eksponowana do końca sierpnia. Wydarzenie jest częścią promocji projektu „Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie”, który realizuje Muzeum Regionalne w Jarocinie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.


Muzeum Jarocin

Muzeum Jarocin
Z kontrkultury w popkulturę

Elementem zewnętrznej ekspozycji muzealnej są wielkoformatowe obrazy (tzw. murale), powstające w przestrzeni miejskiej Jarocina. Są one efektem realizacji zadania „Z kontrkultury w popkulturę”, który przygotowuje Muzeum Regionalne w Jarocinie. Jarocińskie malowidła, wykonane przez znanych i cenionych artystów z kręgu street-artu, nawiązują do historii polskiego rocka. Powstają w ramach projektu „Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.


Muzeum Jarocin

Muzeum Jarocin

Muzeum Jarocin
FREE. WOLNA POLANA

Muzeum Regionalne w Jarocinie serdecznie zaprasza na cykl wydarzeń, które odbędą się w lipcu i sierpniu br. na polanie przed pałacem Radolińskich. Ich gośćmi będą m.in. osoby, które współtworzyły jarocińskie festiwale, oraz muzycy występujący dawniej na jarocińskiej scenie.

Spotkania odbędą się według rozkładu:
1.07.2011 – spotkanie z zespołem Acapulco – laureatem Festiwalu Muzyków Rockowych Jarocin ’86 + projekcja filmu dokumentującego Festiwal Jarocin’87
8.07.2011 – spotkanie z Lechem Krychowskim – współtwórcą i wieloletnim dyrektorem Wielkopolskich Rytmów Młodych + projekcja filmu dokumentalnego „Historia Polskiego Rocka”
29.07.2011 – spotkanie z byłym komendantem Milicji Obywatelskiej w Jarocinie i dawnymi funkcjonariuszami śledczymi pod nazwą „Spytaj Milicjanta” + projekcja filmu dokumentalnego „Ku przyszłości”
5.08.2011 – spotkanie z muzykami zespołu Tandem Blues, występującymi na Jarocin Festiwal w latach 1981 i 1982 + projekcja drugiej części filmu dokumentalnego „Historia Polskiego Rocka”
12.08.2011 – spotkanie z organizatorami i laureatami Wielkopolskich Rytmów Młodych, które odbywały się w Jarocinie w latach 70.

Wszystkie imprezy odbywają się w ramach promocji projektu pn. „Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie”, realizowanego przez Muzeum Regionalne w Jarocinie i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA

     „Spichlerz Polskiego Rocka” to nazwa projektu, którego realizacja przy pomocy oerodków unijnych rusza w3aoenie w Jarocinie. Projekt przewiduje stworzenie w mieoecie sta3ej ekspozycji pooewieconej ponad 30-letniej historii jarocinskich festiwali i historii polskiego rocka.
     Mimo, ?e Jarocin uto?samiany jest z festiwalem, odwiedzaj1cy miasto turyoeci oraz fani rocka przybywaj1cy na kolejne edycje festiwalu nie znajduj1 miejsca, w którym mogliby zapoznaae sie z histori1 imprezy maj1cej niezaprzeczalny wp3yw na rozwój polskiej muzyki rockowej. Spichlerz ma wype3niae te luke i staae sie magnesem, który bedzie przyci1ga3 do Jarocina fanów muzyki rockowej przez ca3y rok, a nie tylko podczas trwania festiwalu.
     Ekspozycja, bed1ca czeoeci1 jarocinskiego muzeum, powstanie w specjalnie zaadaptowanym na ten cel dawnym spichlerzu zbo?owym po3o?onym w zabytkowej strefie centrum miasta. Wystawa bedzie mia3a charakter multimedialny. Zwiedzaj1cy bedzie móg3 obejrzeae bogat1 dokumentacje fotograficzn1 wykonan1 podczas kolejnych edycji festiwalu przez profesjonalnych fotografów, amatorów, a tak?e przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczenstwa. Dostepne bed1 oryginalne nagrania muzyczne i filmowe z koncertów oraz filmy dokumentalne pokazuj1ce fenomen Jarocina. Tutaj bedzie mo?na przeoeledziae historie imprezy na podstawie artyku3ów zamieszczanych przez lata w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Na potrzeby wystawy powstanie ponad 20 kilkunastominutowych filmów prezentuj1cych kolejne edycje festiwalu – od pierwszego, który odby3 sie w 1980 roku, a? po ostatnie. Poka?1 one ewolucje festiwalu i zmieniaj1ce sie uwarunkowania spo3eczno-polityczne. Na ekspozycji znajd1 sie równie? oryginale plakaty, foldery festiwalowe, karnety i wejoeciówki, pami1tkowe koszulki znaczki reklamowe oraz setki innych przedmiotów, bez których nie mo?na sobie wyobraziae jarocinskiego festiwalu. Niezwykle cennymi dla fanów rocka eksponatami bed1 pami1tki przekazywane przez polskich muzyków rockowych.
     Spichlerz stanie sie tak?e miejscem realizacji ró?norodnych projektów kulturalnych. Parter budynku bedzie pe3ni3 role gospody muzycznej, gdzie bed1 mog3y prezentowaae sie m3ode zespo3y.
     Elementem promocji Spichlerza jest mobilna, plenerowa wystawa „30 lat jarocinskich festiwali”, która latem prezentowana by3a w Jarocinie i która odwiedzaae bedzie kolejne miasta w Polsce.

Muzeum Jarocin

Konkurs na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię
festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskiego festiwalu).

Spichlrez

Spichlerz.

Najwyższa dotacja ministerialna na „Spichlerz Polskiego Rocka”

Muzeum pozyskało dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Spichlerz Polskiego Rocka z programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wpieranie działan muzealnych: Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie- II etap w kwocie 285 000 zł. To kolejny etap przygotowań przez Muzeum Regionalne w Jarocinie stałej wystawy poświęconej 40-letnim rockowym tradycjom miasta.

Dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
POSZUKUJEMY ZDJĘĆ ORAZ ARCHIWALNYCH MATERIAŁÓW FILMOWYCH!!!

Muzeum Regionalne w Jarocinie poszukuje archiwalnych zdjęć oraz materiałów filmowych dokumentujących jarocińskie festiwale o w celu ich zakupu na potrzeby
Spichlerza Polskiego Rocka.
Zapraszamy autorów zdjęć do Muzeum Regionalnego w Jarocinie!

Muzeum Regionalne w Jarocinie ogłosiło konkurs. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie
scenariusza cyklu filmów dokumentujących historię muzyki rockowej w Jarocinie, który
stanowić będzie element części multimedialnej wystawy stacjonarnej przygotowywanej w
„Spichlerzu Polskiego Rocka” w Jarocinie.
Zapraszamy do uczestnictwa.
Więcej informacji na: http://www.muzeumjarocin.pl/index.php?strona=konkurs