» Dzisiaj jest Wtorek, 24 Maja 2022 roku » Odwiedziło nas: osób

AKTUALNOŚCI


REWITALIZACJA


GALERIA SKARBCZYK

SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA


SCHRONISKO

KONTAKT

RODO

PRZETARGI

KONKURSY

logo_bip

NEWSLETTER


email marketing zapewnia MailPlanner


Z Kontrkultury w Popkulturę

Spichlerz Polskiego Rocka

akfjar/

Snutka.pl

KALENDARZ IMPREZ MIEJSKICH

Moje Miasto miasto a w nim

MUZEUM WSPIERAJĄ

Jarocińskie Linie Autobusowe

Puławy Miasto

» Ekspozycja stałaEkspozycja stała w ratuszu jest nieczynna. Otwarcie nowej wystawy, w Pałacu Radolińskich, planowane jest na jesień 2022 r.

Z przeszłości Ziemi Jarocińskiej jest próbą ukazania dziejów regionu od czasów prehistorycznych po lata drugiej wojny światowej. Prezentowane na wystawie obiekty obejmują trzy grupy tematyczne: archeologię, historię i etnografię.

Muzeum Jarocin Pierwsza część poświęcona jest rozwojowi społeczeństw pradziejowych Ziemi Jarocińskiej. Najstarsze eksponaty są potwierdzeniem występowania w środkowej epoce kamienia (ok. 8000 - 4500 l. p.n.e.) grup zbieracko - łowieckich nad brzegami Warty, Obry, Lutyni i Lubieszki. Zdecydowanie rolniczo - hodowlany charakter miały społeczeństwa epoki brązu (ok. 1800 - 650 l. p.n.e.). Świadczą o tym między innymi eksponowane obiekty z cmentarzysk kultury łużyckiej w Jarocinie i Nowym Mieście nad Wartą. W okres epoki żelaza wprowadza wyposażenie grobu z cmentarzyska kultury pomorskiej w Jaraczewie (ok. 400 - 300/200 l. p.n.e.). Z epoką tą związane są także przedmioty z cmentarzysk ciałopalnych kultury przeworskiej (150 - 100 l. p.n.e.) w Twardowie, Przybysławiu, Nowym Mieście, Górze. Ciekawie prezentują się również znaleziska z cmentarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej i przeworskiej w Osieku (I - II wiek n.e.).

Muzeum Jarocin W średniowieczu (VI - XIII wiek n.e.) Ziemia Jarocińska stała się częścią państwa wczesnopiastowskiego. Dowodem tego są naczynia z grodziska w Golinie, które zniszczone zostało w czasie najazdów czeskich w 1038 roku.

W okresie rozbicia dzielnicowego, obok własności książęcej, pojawiła się własność rycerska. Śladem tej ostatniej są przedmioty z grodzisk stożkowatych kryjących w sobie resztki siedzib rycerskich znakomitych rodów – Zarembów w Jarocinie i Doliwów w Nowym Mieście. Na początku XVI wieku na jarocińskim grodzisku wzniesiona została nowa, murowana siedziba właścicieli miasta, tzw. Skarbczyk, z którego pochodzi zespół późnogotyckich kafli piecowych. Część ekspozycji poświęconą początkom Jarocina uzupełnia makieta z próbą rekonstrukcji wyglądu miasta na przełomie XIII i XIV wieku.

Muzeum Jarocin Część historyczna jest dokumentacją przemian, jakie stały się udziałem Jarocina i okolicznych miejscowości na przestrzeni ostatnich wieków. Otwiera ją tekst dokumentu wystawionego przez króla Władysława Jagiełłę w 1407 roku, a potwierdzający przywileje, jakie Jarocinowi nadał książę Bolesław Pobożny w 1257 roku.

Na przestrzeni wieków Jarocin był nie tylko ważnym ośrodkiem rynku lokalnego. Dzięki położeniu na skrzyżowaniu traktów z Poznania do Kalisza i z Torunia do Wrocławia miał on także zasięg ponadlokalny. Rola Jarocina wzrosła szczególnie w XIX wieku, gdy miasto stało się znaczącym węzłem kolejowym oraz przejęło funkcje stolicy powiatu. Dziś na Ziemi Jarocińskiej, obok Jarocina status miasta posiada Żerków. W przeszłości miastami były także Jaraczewo, Mieszków oraz Nowe Miasto, a zgromadzone na wystawie obiekty z tych miejscowości (pieczęcie, statuty cechowe, recesy uwłaszczeniowe, dokumenty i liczne pamiątki po bractwach strzeleckich) pozwalają poznać funkcjonowanie ośrodków miejskich na tym terenie.

Muzeum Jarocin W wyniku zaborów Ziemia Jarocińska znalazła się pod panowaniem pruskim stając się terenem działalności germanizacyjnej zaborcy oraz walki mieszkańców o utrzymanie polskości regionu. Procesy te ilustrują między innymi materiały po współzałożycielu Hakaty - Hermannie Kennemannie z Klęki, dokumenty administracji pruskiej, a przede wszystkim liczne pamiątki ilustrujące pracę organiczną.

Dużą część ekspozycji poświęcono okresowi I wojny światowej oraz znaczącemu udziałowi społeczeństwa Ziemi Jarocińskiej w Powstaniu Wielkopolskim. Na ponadlokalny charakter miejscowych wydarzeń zwracają uwagę między innymi: odezwa, pierwszej na terenie Wielkopolski, Rady Żołnierskiej w Jarocinie z 9 listopada 1918 roku, dokumenty związane z jarocińskimi oddziałami powstańczymi oraz osobą, urodzonego w Mieszkowie, pierwszego głównodowodzącego powstaniem, gen. Stanisława Taczaka.

Muzeum Jarocin Zwartą grupę materiałów stanowią pamiątki odzwierciedlające życie społeczno-polityczne Jarocina w okresie II Rzeczypospolitej. Wśród licznych obiektów ilustrujących ten okres historii miasta uwagę zwracają eksponaty związane z handlem, rzemiosłem i sferą usługową, a także materiały dotyczące administracji publicznej i wojska stacjonującego w jarocińskich koszarach. Część historyczną kończą obiekty przypominające drugą wojnę światową. Ilustrują one najważniejsze wydarzenia na Ziemi Jarocińskiej z tego okresu, między innymi organizację administracji okupanta oraz losy wojenne mieszkańców regionu.

Muzeum Jarocin W części etnograficznej zaprezentowano eksponaty związane z kulturą materialną regionu. Znalazły się tu dawne narzędzia do uprawy ziemi i przetwarzania produktów rolnych, a także zestawy narzędzi ciesielskich i kołodziejskich oraz sprzęty do obróbki lnu i wełny. Wystawiono również wytwory sztuki ludowej. Obok bogatej kolekcji czepców tiulowych i innych elementów stroju ludowego, na uwagę zasługują snutki golińskie. Jest to biały haft nasnuwany, którego tradycje kontynuowane są do dziś w Golinie. Na ekspozycji są także dawne i współczesne rzeźby oraz instrumenty ludowe, między innymi siesienki i dudy wielkopolskie.

Muzeum Jarocin
Fot. Józef Luma
Muzeum Jarocin
Fot. Józef Luma
Muzeum Jarocin
Fot. Stanisław Dziekański
Muzeum Jarocin
Fot. Józef Luma
Muzeum Jarocin
Fot. Józef Luma
Muzeum Jarocin
Fot. Józef Luma
Muzeum Jarocin
Fot. Józef Luma
Muzeum Jarocin
Fot. Józef Luma
Muzeum Jarocin
Fot. Józef Luma
Muzeum Jarocin
Fot. Józef Luma
Muzeum Jarocin
Fot. Józef Luma
Muzeum Jarocin
Fot. Stanisław Dziekański
Muzeum Jarocin
Fot. Stanisław Dziekański
Muzeum Jarocin
Fot. Stanisław Dziekański